اخبار: همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در رشد نوآوری و تحقیقات حوزه های علمیه مؤثر است
69 بازدید
محل نشر: مهندسی فرهنگی شماره 13
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/8/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی