بیست و نهمین گردهمایی روءسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی یک حادثه ی فرهنگی بود
61 بازدید
محل نشر: نامه فرهنگ شماره 21
نقش: نویسنده
سال نشر: 1375/1/5
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی