گفتار
54 بازدید
محل نشر: رواق هنر و اندیشه شماره 17 و 18
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/9/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی